หน้าหลัก | ENGLISH

วิสัยทัศน์

เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำการตลาดสเตนเลสรีดเย็นที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้า สังคมไทย และเป็นอันดับหนึ่งในด้านคุณภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สเตนเลสและการบริการด้วยคุณภาพชั้นเยี่ยมและเหนือกว่า
 • ประกอบธุรกิจด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • ส่งมอบสินค้าและให้บริการลูกค้าได้ตามความต้องการทั้งปริมาณและเวลา

ค่านิยมองค์กร

การสื่อสารที่เปิดกว้าง อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
การบริหารงานด้วยจริยธรรมทางธุรกิจ

เป้าหมาย

 • เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของคนทำงาน
 • สร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • ทำงานเป็นทีมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทิศทางเดียวกัน
 • รับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมให้ธำรงอยู่อย่างยั่งยืน
 • เป็นผู้ผลิตสเตนเลสในประเทศไทยที่ครองใจลูกค้า
 • เป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงตามความต้องการของตลาด
 • ให้บริการและการสนับสนุนที่ดีแก่ลูกค้า
 • ประกอบกิจการด้วยคุณค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน