หน้าหลัก | ENGLISH

บริษัทในเครือ POSCO Family ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมในประเทศไทย

15-10-2021

ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทในเครือ POSCO Family ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมในประเทศไทย ซึ่งประธานของแต่ละบริษัทได้ไปยังที่ช่อง 3 ตึกมาลีนนท์เพื่อดำเนินการมอบสิ่งของ และนำไปแจกจ่ายยังผู้ประสบภัยตามพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ 

ทั้งนี้ในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งใน Coporate Citizenship ด้าน Society เพื่อช่วยเหลือปัญหาที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ หวังว่าสิ่งของที่นำไปบริจาคนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และสามารถร่วมใจกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้