หน้าหลัก | ENGLISH

สารจากผู้บริหาร

เรียน ทุกท่าน

สวัสดีครับ ผม นายฮยอง กู ชิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยใหญ่ประจำ บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาประจำที่นี่

ผมมีความมุ่งมั่นที่จะนำบริษัทฯ ไปสู่ Vision & Mission ที่ว่า Safety First! Quality Best! Global No.1 Stainless Steel Company โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน และการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี
และเป็น บริษัทสเตนเลสอันดับ 1 ของโลก

ผมขอขอบคุณ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดมา

นายฮยอง กู ชิน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่