หน้าหลัก | ENGLISH

ประวัติองค์กร

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลก จากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี และไทย มีโรงงานผลิตสเตนเลสรีดเย็นซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ ณ นิคมอุตสาหกรรม ‘ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค' จังหวัดระยอง

ในวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทฯ ได้รับการผสานกำลังเข้าเป็นครอบครัวของโกลบอลโพสโค ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสที่มีศักยภาพการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ดำเนินการผลิตและการตลาดต่อเนื่องมา

โพสโคได้ให้การสนับสนุนความสามารถทางการแข่งขันและประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจแก่โพสโค-ไทยน๊อคซ์ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดสเตนเลสรีดเย็นภายในประเทศสูงสุด และก้าวสู่ผู้นำอันดับหนึ่งในด้านคุณภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยผลิตภัณฑ์สเตนเลสหลากหลายเกรด การตอบสนองการใช้งานไปยังภาคการผลิต การใช้งานต่างๆ และดำเนินการผลิตอย่างเต็มศักยภาพ

นอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ยังส่งเสริมให้สเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยมของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เติบโตในตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

เหตุการณ์สำคัญ

2566

 • บริษัทเปลี่ยนชื่อศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี เป็น บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) (อมตะ)

2565

 • บริษัทได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย

2563

 • ติดตั้งเครื่องปรับสภาพผิวสเตนเลส SPM หน่วยที่ 2
 • เริ่มโครงการติดตั้งเครื่องเชื่อมหัวท้าย Coil และถอนการติดตั้งเครื่องเจียรผิวสเตนเลส RGL

2562

 • ปรับปรุงเครื่องรีดเย็นหน่วยที่สอง ZRM#2 และปรับปรุงอ่างกัดกรด
 • บรรลุการผลิตครบ 3,500,000 ตัน

2561

 • บรรลุยอดการผลิตประจำปี 230,000 ตัน และยอดขายประจำปี 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ปรับปรุงระบบ ERP เป็น POSPIA 3

2560

 • บรรลุการผลิตครบ 3,000,000 ตัน
 • ได้รับการรับรองเครื่องหมาย ISI

2559

 • ติดตั้งเครื่องขัดผิว CPL เครื่องซอยสเตนเลสรีดเย็นเครื่องที่ 2 STL#2 และ mini STL ณ ศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี
 • ได้รับการรับรองเครื่องหมาย CE

2558

 • ปรับปรุงกระบวนการ HAP ให้สามารถอบอ่อนสินค้ารีดเย็นได้

2557

 • บรรลุการผลิตครบ 2,500,000 ตัน
 • ได้รับการรับรองเครื่องหมาย JIS

2556

 • จัดตั้งศูนย์บริการโพสโค-ทีเอสพีซีขึ้น ณ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตหลักของประเทศ ที่นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี สนับสนุนโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่และบริษัท

2554

 • โพสโค จากสาธารณรัฐเกาหลี หนึ่งในผู้ผลิตเหล็กและสเตนเลสชั้นนำที่มีศักยภาพแข่งขันสูงสุด แห่งหนึ่งของโลก ได้บรรลุการครอบงำกิจการของไทยน๊อคซ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน

2551

 • เริ่มดำเนินการเครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์ หน่วยที่ 3

2550

 • บรรลุการผลิตครบ 1,500,000 ตัน
 • ติดตั้งเครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์ หน่วยที่ 3
 • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ OES Hardness และ Tensile-ISO/IEC 17025 : 2005
 • ลงนามในข้อตกลงการจัดจำหน่ายร่วมกับบริษัทโพสโค เกาหลี ให้เป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบและเป็นตัวแทนจำหน่ายนอกประเทศไทย

2549

 • เริ่มโครงการขยายกำลังผลิตระยะที่ 3 สู่ 300,000 ตันต่อปี และติดตั้งเครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์ หน่วยที่ 3
 • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ Hardness และ Tensile-ISO/IEC 17025 : 1999 และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

2548

 • ติดตั้งเตาอบ Batch Annealing Furnace สำหรับการผลิตสเตนเลสชนิดเฟอร์ริติก

2547

 • บรรลุการผลิตครบ 1,000,000 ตัน
 • ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ OES-ISO/IEC 17025 : 1999

2546

 • จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไทยน๊อคซ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสเตนเลส
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000 จาก BVQI

2545

 • เปิดสายการผลิตอบอ่อนและขจัดออกไซด์สำหรับวัตถุดิบ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 1999

2544

 • ขยายกำลังการผลิตเพิ่มในระยะที่ 2 สู่ 200,000 ตันต่อปี โดยเพิ่มสายการผลิตอบอ่อนและขจัดออกไซด์สำหรับวัตถุดิบ (APR) เครื่องปรับความเรียบผิวหน้าเหล็กหน่วยที่ 2 และเครื่องปรับระดับความตึงผิว

2543

 • บรรลุการผลิตครบ 500,000 ตัน
 • บรรลุการขยายกำลังการผลิตระยะที่ 2 160,000 ตันต่อปี
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 1996 จาก BVQI

2542

 • เปิดสายการผลิตสเตนเลสชนิดผิวเงา (BA) ในส่วนขยายระยะที่ 2
 • ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 จาก BVQI

2541

 • ติดตั้งกระบวนการอบอ่อนสำหรับสเตนเลสผิวมันเงา

2540

 • ติดตั้งเครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์หน่วยที่ 2 ในเดือนเมษายน

2539

 • ขยายกำลังการผลิตจาก 60,000 ตันต่อปี สู่ 160,000 ตันต่อปี โดยเพิ่มเป็นขั้นๆ

2537

 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงงาน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม

2536

 • การก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ พร้อมเริ่มผลิตสเตนเลสชุดแรกในเดือนพฤศจิกายนด้วยกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี

2533

 • จัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม