หน้าหลัก | ENGLISH

การผลิตและคุณภาพ

โพสโค-ไทยน๊อคซ์จำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นทั้งชนิดม้วน (Coils) และชนิดแผ่น (Sheet) ประมาณ 70% ของการขายเป็นการสนับสนุนตลาดภายในประเทศ โดยผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributors) ไปยังอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้งานสเตนเลสโดยตรง (End-Users) และธุรกิจขนาดย่อมทั่วไป ขณะที่สเตนเลสอีก 30% ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบสเตนเลสม้วนรีดร้อน (คอยล์ดำ) เข้าสู่เตาเผาเพื่ออบอ่อน (Batch Annealing) แล้วนำไปผ่านอ่างกรดเพื่อทำความสะอาดผิว จากนั้นจะถูกนำมารีดเย็นเพื่อให้ได้ความหนาขนาดที่ต้องการ ...

ดูเพิ่มเติม

หน่วยการผลิตที่สำคัญ

เตาอบอ่อนสำหรับเกรดเฟอร์ริติก (Batch Annealing Furnace I, II), เตาอบอ่อนและขจัดออกไซด์สำหรับม้วนสเตนเลสรีดร้อน (Annealing & Pickling for Raw Material), เครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์ (ZRM I, II and III), เตาอบอ่อนและอ่างล้างผิวเพื่อขจัดออกไซด์...

ดูเพิ่มเติม

มาตรฐานและการรับรองคุณภาพ

คุณภาพชั้นสูง (Top Class Quality) เป็นกฏบัตรของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ที่ลูกค้าไม่เพียงจับต้องได้แต่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและจากทั่วโลก โพสโค-ไทยน๊อคซ์ได้นำระบบ QSS (Quick Six Sigma) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และนำกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ...

ดูเพิ่มเติม