หน้าหลัก | ENGLISH

โรงงานระยอง

กระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยน๊อคซ์

กระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบสเตนเลสม้วนรีดร้อน (คอยล์ดำ) เข้าสู่เตาเผาเพื่ออบอ่อน (Batch Annealing) แล้วนำไปผ่านอ่างกรดเพื่อทำความสะอาดผิว จากนั้นจะถูกนำมารีดเย็นเพื่อให้ได้ความหนาขนาดที่ต้องการ แล้วจึงนำไปอบอ่อนอีกครั้งเพื่อให้สเตนเลสคืนตัว ก่อนจะปรับผิวให้เรียบหรือมัน (Skin Pass) แล้วตัดเป็นแผ่นหรือม้วน ทุกขั้นตอนของการผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนคุณภาพด้านโลหะวิทยาและคุณสมบัติเชิงกลได้รับการตรวจสอบในห้องทดสอบและปฏิบัติการที่ทันสมัย

แผนภาพของกระบวนการผลินสเตนเลสรีดเย็น

production process

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

โรงงานอมตะ

เพื่อสนับสนุนการใช้งานสเตนเลสภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังรองรับการผลิตจากโรงงานที่จังหวัดระยอง โรงงานอมตะ ได้จัดตั้งขึ้น ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริการลูกค้า ทั้งบริการ ตัด ซอย แผ่นสเตนเลสรีดเย็น สำหรับความต้องการพิเศษ ทั้งชนิดของเกรด ขนาด ความหนา พื้นผิว และปริมาณ

ด้วยศักยภาพด้านที่ตั้ง โรงงานอมตะ ซึ่งอยู่ในใจกลางฐานการผลิตของเขตอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี สามารถจัดส่งสินค้าในเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

ติดต่อการตลาดโรงงานอมตะ : sales-amata@poscothainox.com

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเฉพาะของโรงงานอมตะ