หน้าหลัก | ENGLISH

ชื่อแห่งสเตนเลสคุณภาพชั้นเยี่ยม

กว่าสองทศวรรษแห่งความชำนาญ และวิสัยทัศน์แห่งผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสของโลก ที่ร่วมก่อตั้งโพสโค-ไทยน๊อคซ์ขึ้นในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สเตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากตลาดในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก 'ความไว้วางใจ' เป็นหลักในบริบทแห่งเอกลักษณ์ของโพสโคโกลบอลแบรนด์และครอบครัวโพสโค พลังแห่งความไว้วางใจทำให้โพสโค ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมและความรุ่งเรืองให้แก่ประเทศเกาหลี ที่ 'โพสโค-ไทยน๊อคซ์' เช่นเดียวกัน บนพื้นฐานของพลังแห่งความไว้วางใจ โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จะพยายามคิดค้นนวัตกรรมสเตนเลสเพื่อร่วมเป็นผู้นำในการพัฒนาอนาคตของอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่สังคมไทย

แบรนด์ 'โพสโค-ไทยน๊อคซ์'

กว่าสองทศวรรษแห่งความชำนาญ และวิสัยทัศน์แห่งผู้นำอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและสเตนเลสของโลก ที่ร่วมก่อตั้งโพสโค-ไทยน๊อคซ์ขึ้นในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สเตนเลสรีดเย็นของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากตลาดในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก

ดูเพิ่มเติม

การตลาด

ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาความต้องการใช้งานสเตนเลสรีดเย็นให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานเฉลี่ย 3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วในเอเชีย (เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน)...

ดูเพิ่มเติม

สินค้าและการกระจายสินค้า

โพสโค-ไทยน๊อคซ์จำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นทั้งชนิดม้วน (Coils) และชนิดแผ่น (Sheet) ประมาณ 70% ของการขายเป็นการสนับสนุนตลาดภายในประเทศ โดยผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributors) ไปยังอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้งานสเตนเลสโดยตรง (End-Users)...

ดูเพิ่มเติม