หน้าหลัก | ENGLISH

กิจกรรมการวาดภาพระบายสีกำแพงหน้าโรงงานโพสโค-ไทยน๊อคซ์ (ครั้งที่1)

24-06-2021

บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงงานให้สวยงามและเป็นจุดเด่นในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทำงานร่วมมือกับนักศึกษาที่เป็นจิตอาสา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ซึ่งได้ดำเนินการออกแบบและร่างภาพวาดบริเวณกำแพงให้กับทางบริษัท

โดยภาพวาดบนกำแพงนั้นได้สื่อถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ผสมผสานระหว่างไทย-และเกาหลี

แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

1.ประเทศเกาหลี : พระราชวังคยองบก และชุดประจำชาติฮันบก

2.ประเทศไทย : ช้างเอราวัณ รถตุ๊กตุ๊ก และวัดพระแก้ว

3.จังหวัดระยอง : สุนทรภู่ วรรณคดีพระอภัยมณี และผลไม้จังหวัดเด่นระยอง