หน้าหลัก | ENGLISH

บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ทำพิธีส่งมอบเก้าอี้สเตนเลสที่ออกแบบด้วยแนวคิด Universal design ให้แก่รถไฟฟ้าสายสีม่วง

16-11-2021

Mr. Youngchul Kwon, President of POSCO-Thainox Public Company Limited, and his staff delivered stainless steel benches with the universal design concept to the MRTA purple line on November 16, 2021, totaling 16 stations and 38 sets. Mr. Vithaya Punmongkol, Deputy Governor, officiated over the delivery on behalf of the Mass Rapid Transit Authority. The project has been carried out in accordance with the Corporate Citizenship philosophy of working together with the community and society to build a better future and achieve stainable success.