หน้าหลัก | ENGLISH

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์ และ บมจ. เสถียรสเตนเลสสตีล เพื่อจัดทำโครงการลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค

19-03-2021

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทโพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัทเสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำโครงการลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค โดยโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 55 ปีของสินค้าภายใต้ชื่อ”หัวม้าลาย” และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป