หน้าหลัก | ENGLISH

ชื่อเสียงและการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดโลก

สเตนเลสของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานทั้งในระดับครัวเรือน สนับสนุนการผลิตให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจขนาดย่อมในประเทศ และส่งออกไปยังนานาประเทศ

ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และการคมนาคม

การประหยัดพลังงานจากการออกแบบให้ใช้วัสดุน้ำหนักน้อย ความทนทานต่อแรงกด กระแทก และผิววัสดุที่ปรับให้สวยงาม ทันสมัยได้ สเตนเลส ออสเตนิติกเกรด 301, 304 และเฟอร์ริติกเกรด 430, 439,441 ของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เป็นตัวเลือกที่ประหยัดสำหรับการผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ต่างๆ อาทิ ราวจับ ราวเหยียบ เข็มขัดนิรภัย คิ้วตกแต่ง และสเตนเลสเฟอร์ริติกเกรด 409L, 430J1L, 436L, 439, 436J1L เหมาะสำหรับระบบท่อไอเสีย ที่ต้องการความต้านทานความร้อนและการกัดกร่อนสูง

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ความแข็งแรงของสเตนเลสทำให้สามารถลดความหนาของวัสดุที่ใช้ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยคุณสมบัติของผิวสเตนเลสสามารถออกแบบให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งชนิดที่ใช้งานในครัว ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์คอมพิวเตอร์ เฟรมทีวี และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งออสเตนิติกของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เกรด 304 และ 304J1 และเฟอร์ริติกเกรด 430, POSRE1, 430M2, 430J1L ช่วยสร้างสรรค์งาน เหล่านี้ได้อย่างไม่สิ้นสุด

เครื่องใช้ในครัวเรือน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นหัวใจสำคัญ สเตนเลสจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับผลิตเป็นภาชนะเพื่อใช้บรรจุและสัมผัสอาหาร ทนต่อความร้อนได้สูง ไม่ผุกร่อนง่าย และไม่ทำให้อาหารเปลี่ยนรสชาติ สเตนเลสของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ที่ตอบสนองการใช้งานในครัวเรือน ได้แก่ ออสเตนิติกเกรด 304, 304L, 316L และเฟอร์ริติกเกรด 430, POSRE1, 445NF เป็นต้น

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องมือแพทย์

ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องมือแพทย์ พื้นผิวที่เนียนเรียบและความเสถียรต่อเคมีของสเตนเลสช่วยขจัดการเติบโตของแบคทีเรีย ให้ความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง สเตนเลสของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ชนิดออสเตนิติกเกรด 304, 304L, 316 และเฟอร์ริติกเกรด 439, 441, 436L สามารถตอบสนองการใช้งานได้

อุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมการพลังงานต่างๆ

การผลิตในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมี และอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น ก๊าซและน้ำมัน นิวเคลียส์ ต้องการสเตนเลสเกรดที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ สามารถให้ทั้งความปลอดภัย ทนทานต่อความร้อนได้สูงสุด และหรือพื้นผิวที่เงาแบบกระจกเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สเตนเลสของโพสโค-ไทยน๊อคซ์เพื่ออุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ออสเตนิติกเกรด 316, 316L, 321, 304J1

สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และการตกแต่ง

สถาปัตยกรรม การก่อสร้างและการตกแต่งต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน สเตนเลสเป็นวัสดุที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างกว้างขวาง ทั้งชนิด เกรด ความหนา พื้นผิวและคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน สเตนเลสของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ชนิดออสเตนิติก เกรด 301, 304, 316L และเฟอร์ริติก เกรด 441, 445NF, 436L ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของสถาปนิกและวิศวกรเป็นความจริง และผู้ใช้งานพึงพอใจ