หน้าหลัก | ENGLISH

สเตนเลสออสเตนิติก

สเตนเลสออสเตนิติกซึ่งเป็นชนิดที่ได้รับความนิยมใช้มากที่สุด มีคุณสมบัติที่แม่เหล็กดูดไม่ติด ประกอบด้วยโครเมียมประมาณ 18% มีส่วนผสมของนิกเกิลเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน และทำให้เชื่อมหรือขึ้นรูปได้ง่าย สเตนเลสกลุ่มออสเตนิติก ของโพสโค-ไทยน๊อคซ์ ทั้งชนิดผิวกึ่งด้านกึ่งเงา (2D) ผิวเงา (2B) และผิวมันเงา (BA) ได้แก่เกรด 301, 304, 304L, 316, 316L,321,และ 304J1

[2D = Cold-Rolled Dull Finished; 2B = Cold-Rolled Bright Finished; BA = Cold –Rolled Bright Annealed Finished]

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์สเตนเลสของโพสโค-ไทยน๊อคซ์และแนวทางการใช้งาน*

ผลิตภัณฑ์ออสเตนิติก* องค์ประกอบหลัก คุณลักษณะ การใช้งาน
เกรด ผิวสำเร็จ ความหนา
301 2D, 2B 0.25-5.0 16Cr 6Ni 0.15C ความแข็งแรงสูง เข็มขัดนิรภัย ขดลวดสปริง
BA 0.25-1.6
304 2D, 2B 0.25-5.0 18Cr 8Ni ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก
ขึ้นรูปได้ดีมาก เชื่อมได้ดีมาก
และง่ายต่อการทำความสะอาด
เครื่องใช้ในบ้าน ถังน้ำ งานก่อสร้าง
งานขนส่ง
BA 0.25-1.6
304L 2D, 2B 0.25-5.0 18Cr 8Ni 0.03C ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีมาก
ทนต่อการเกิดเซ็นซิไทเชชัน และเชื่อมได้ดี
ท่อ ภาชนะหลุม เครื่องใช้ในบ้าน
BA 0.25-1.6
316 2D, 2B 0.25-5.0 16Cr 10Ni 2Mo ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะ
แบบรูเข็ม และมีความแข็งแกร่งที่อุณหภูมิสูง
เมื่อเพิ่มโมลิบดินัม
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร หม้อน้ำ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
BA 0.25-1.6
316L 2D, 2B 0.25-5.0 16Cr 10Ni 2Mo 0.03C การมีคาร์บอนน้อยทำให้ทนต่อการกัดกร่อนรอบขอบเกรนได้ดีเยี่ยมกว่าเกรด 316 อุตสาหกรรมเคมี แท็งก์ขนาดใหญ่ ถังน้ำร้อน
BA 0.25-1.6
321 2D, 2B 0.25-5.0 17Cr 9Ni Ti เพิ่มไทเทเนียมทำให้ทนต่อการกัดกร่อน
รอบขอบเกรนมากขึ้น
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
BA 0.25-1.6
304J1 2D, 2B 0.25-5.0 15Cr 6Ni Cu เพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปโดยการเติมทองแดง ใช้ในงานที่ต้องการความสามารถ
ในการขึ้นรูปลึก
BA 0.25-1.6

[C = Carbon, Cr = Chromium, Cu = Copper, Mo = Molybdenum, Nb = Niobium, Ni = Nickel, Ti = Titanium]
* สเตนเลสบางเกรดอยู่ระหว่างการผลิต และการทดสอบ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสเตนเลส

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายในประเทศและต่างประเทศ