หน้าหลัก | ENGLISH

หน่วยการผลิตที่สำคัญ

 • เตาอบอ่อนสำหรับเกรดเฟอร์ริติก (Batch Annealing Furnace I, II)
 • เตาอบอ่อนและขจัดออกไซด์สำหรับม้วนสเตนเลสรีดร้อน (Annealing & Pickling for Raw Material)
 • เครื่องรีดเย็นเซนด์ซิเมียร์ (ZRM I, II and III)
 • เตาอบอ่อนและอ่างล้างผิวเพื่อขจัดออกไซด์ (Annealing & Pickling Line) สำหรับม้วนสเตนเลสรีดร้อนและรีดเย็น
 • เตาอบอ่อนสำหรับผิวมันเงา (Bright Annealing Line)
 • เครื่องปรับความเรียบผิวหน้าเหล็ก (Skin Pass Mill)
 • เครื่องขัดซ่อมผิวหน้าผิว (A Repairing Grinding Line)
 • เครื่องตัดเป็นแผ่น (A Cut-to-Length Line)
 • เครื่องตัดหน้าแคบ (A Slitting Line I, II) สำหรับตัดเป็นม้วนและตัดเป็นม้วนหน้าแคบ
 • เครื่องปรับความเรียบผิวหน้าเหล็ก (Skin Pass Mill no.2) และเครื่องปรับระดับความตึงผิว (Tension Leveler) เพื่อปรับความเรียบของผิวหน้าเหล็ก
 • เครื่องขัดผิว (Coil Polishing Line) สำหรับขัด