หน้าหลัก | ENGLISH

สินค้าและการกระจายสินค้า

โพสโค-ไทยน๊อคซ์จำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นทั้งชนิดม้วน (Coils) และชนิดแผ่น (Sheet) ประมาณ 70% ของการขายเป็นการสนับสนุนตลาดภายในประเทศ โดยผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributors) ไปยังอุตสาหกรรมการผลิต ที่ใช้งานสเตนเลสโดยตรง (End-Users) และธุรกิจขนาดย่อมทั่วไป ขณะที่สเตนเลสอีก 30% ได้ถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยการจัดจำหน่ายของ โพสโค อินเตอร์เนชั่นแนล (Posco International Corp.) รวมทั้งการจำหน่ายโดยตรงจากโพสโค-ไทยน๊อคซ์

ติดต่อการขายภายในประเทศ
sales@poscothainoxo.com
ติดต่อการขายต่างประเทศ
exportsales@poscothainox.com